Kimlik ve Adres Tespiti Yükümlülüğüne İlişkin Yasal Uyarı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayınlanan 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” da yer alan kimlik ve adres tespiti yükümlülüğüne ilişkin bilgilendirme gerekli görülmüştür.

Buna göre; 01.04.2008 tarihinden önce çalışmaya başladığımız müşteriler için adres teyid işlemlerinin 01.06.2009 tarihine kadar, 30.06.2008 tarihinden sonra çalışmaya başladığımız müşteriler ile ilgili adres teyit işlemlerinin ise iş ilişkisi tesisinden itibaren 10 iş günü içersinde yapılması gerekmektedir.

Adres teyidleri için;

Ayrıca ,kimlik tesbitlerinde ise ;

Yukarıda belirtilen belgelerin aslı veya fotokopisinin bizzat elden ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmamakta olup;bir başkası vasıtasıyla veya posta ,faks, e-posta gibi yollar ile ibraz edilmeleri mümkündür.

Factoring işlemleriniz ile ilgili eğer eksik belgeleriniz bulunmakta ise; yasal süreler içinde tamamlanmasını rica ederiz.