Strateji Faktoring gerek yurtiçi işlemlerinde gerekse uluslararası ticarette müşterilerine verdiği garanti, tahsilat ve finansman hizmetleri ile işletmelere kesintisiz nakit akışı sağlar, müşterilerine güvenli bir şekilde vadeli satış yapma imkanı yaratarak büyümelerine destek olur.

Alacak Yönetimi:

Strateji Faktoring, alıcıların ödememe riskini üstlenerek, müşterilerinin vadeli satışlardan doğan alacaklarını garanti altına alır. Satıcının tüm cirosunu devralarak, işletmenin bu ağır yükünü büyük oranda hafifleterek alıcı riskini ortadan kaldırmak ana hedeftir.

Tahsilat Yönetimi:

Strateji Faktoring, riskini üstlendiği veya üstlenmediği alacakların tahsilatını gerçekleştirir. Bu yöntem çerçevesinde, müşterilerimiz tahsilata ayırdığı zaman ve elemandan tasarruf ederek tahsilat takibini Strateji Faktoring'e bırakarak bir çok alıcı yerine tek bir kurumla muhatap olur, kontrol sistemi kolaylaşır.

Nakit Yönetimi:

Strateji Faktoring, kısa vadeli alacakları nakde dönüştürerek müşterilerine sürekli ve kesintisiz nakit akışı sağlar. Nakit yönetimi ile işletmenin bilançoya bağlı, kullanılmayan alacakları nakde dönüştürülür. Bu esnek finansman sayesinde müşterilerimiz, dış kaynağa gerek kalmadan gerekli işletme sermayesini işletmenin kendi satışlarından karşılama imkânına sahip olurlar.

Strateji Faktoring bu üç servisi işletmelere bir paket olarak sunabileceği gibi isteğe bağlı olarak ayrı ayrı da verilebilmektedir.