Gerçek kişiler faktoring yapabilir mi?

Gerçek kişiler faktoring yapamaz. Sadece şirketler faktoringden faydalanabilir.

Faktoring işlemleri hangi vergilere tabidir?

Yurtiçi faktoring işlemleri % 3 KKDF' den muaf , % 5 BSMV'ye tabi olup faktoring sözleşmeleri damga vergisinden muaftır. İhracat işlemleri her türlü vergiden muaftır.

Ne tür satışlar ihracat faktoringi kapsamına girmektedir?

Vadeli ve mal mukabili olarak yapılan tüm satışlar ihracat faktoringi kapsamına girmektedir. Vesaik mukabili yapılan satışlar, akreditifli işlemler ve peşin satışlar ihracat faktoringi dışında kalmaktadır. Akreditifli işlemlerden sadece standby akreditif türüne ihracat faktoringi uygulama olanağı bulunmaktadır.

İhracat faktoringine başlandığında tüm ihracatın faktoringden geçirilmesi zorunlu mudur?

Evet. Faktoring işlemine konu olan alıcılara yapılan tüm ihracatın faktoring şirketi üzerinden geçirilmesi şarttır. Mevcut limitin ithalat faktorü tarafından iptal edilmesi ya da ihracatçı tarafından limit iptali talep edilmesi halinde muhabirin riski sıfırlanana kadar yine faturaların faktoringden geçirilmesi gerekmektedir. Bu uluslararası faktoring kurallarının gereği olup FCI (Factors Chain International)`a üye tüm faktoring şirketlerini bağlayıcı bir kuraldır.

Aynı alıcı için birden fazla faktoring şirketiyle çalışılabilir mi?

Hayır. Bir alıcıya yapılan tüm ihracatın tek bir faktoring şirketinden geçirilmesi gereklidir. Aynı alıcıya yapılacak ihracatın bölünerek farklı faktoring şirketleri üzerinden faktor edilmesi uluslararası faktoring kurallarına aykırı olup yapılması halinde alacaktan doğan hakkın kaybedilmiş olmasının yanı sıra ihracatçının faktoring şirketleri nezdindeki kredibilitesini düşürecektir.

Garanti kapsamında ödeme reklamasyonları da kapsar mı?

Hayır. Reklamasyon çıkması halinde garanti kapsamında ödeme askıya alınmaktadır. Reklamasyonun belirli bir zaman dilimi içinde çözülmesi halinde tekrar garanti kapsamında ödeme yapılabilmektedir.