Tam Servis Factoring

Bu uygulamada, işletmeler faktoring'in üç ana hizmetinden de yararlanabilirler. Alıcı riskinin Factor tarafından üstlenildiği bu modelde Factor, Satıcının başvurusu ile birlikte bir ön çalışma yaparak alıcıların kredibilitesi doğrultusunda her biri için ayrı limitler belirler. Belirlenen limitler çerçevesinde, alıcıların ödememe riskini Factor'a devreden Satıcı, ticari riskini en aza indirirken talep ettiği anda alacaklarının belirli bir yüzdesini hemen nakit olarak alabilir. Tahsilât takip sorumluluğunun Factor'a ait olduğu bu uygulamada, alacaklar vade tarihinde Factor tarafından tahsil edilir.

Alıcının mali güçlüğe düşmesi nedeni ile tahsil edilemeyen, limit dahilindeki alacaklar Factor tarafından Satıcıya ödenir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, Factor'un verdiği garantinin Alıcının ödeme güçlüğü içinde bulunması halini kapsamasıdır.Malların nitelik ve niceliğinde bir kusur bulunması ile ilgili risk Factor tarafından kabul edilmez.

Tüm hizmetlerin bir bütün olarak sunulduğu bu uygulamada, Factor'un Satıcı ve Alıcı arasındaki tüm satış kayıtlarını tutabilmesi için o Alıcıya olan tüm satış işlemlerinin Factor'un kayıtlarında bulunması gerekmektedir.

Rüculu Factoring:

İşletmelerin yalnızca finansman ve tahsilat ihtiyaçlarına cevap verildiği rüculu faktoring uygulamasında, Alıcı riski Factor tarafından üstlenilmez. Bu sistemde, Satıcı vadeli satışlardan doğan alacaklarını Factor'a rüculu devreder ve bu alacakların karşılığının belirli bir yüzdesini nakit olarak alır.Tahsilat işlemleri Factor tarafından yürütülür, ancak tahsili gerçekleşmeyen alacaklar için Factor'un Satıcıya rücu etme hakkı saklıdır.

Bildirimsiz Factoring:

Bildirimsiz faktoring, Alıcıya ödeme bildiriminin yapılmadığı çalışma biçimidir. Bu uygulamada Satıcı, vadeli satışını nakde çevirmekte, alıcı riskini Factor'a devretmekte ancak vade tarihinde tahsilat takibini kendisi yapmaktadır.

Vade Factoringi:

Tahsilat ve riskin üstlenilmesi hizmetlerinin verilmesi esasına dayanan vade faktoring'i uygulaması işletmelere finansman hizmeti sağlamaz.

Toplu İskonto:

İşletmenin o anda elinde bulunan kısa vadeli alacaklarının Factor tarafından satın alınarak yalnızca finansman sağlandığı çalışma biçimidir. Borçlulara Factor'a ödeme yapmaları için bildirimde bulunulmasına rağmen, işlem rücu etme esasına göre yürütüldüğünden Factor, borç tahsilatından ve alıcı riskinden sorumlu değildir.

Fatura İskontosu:

Tahsilat hizmetine ve riskten korunmaya ihtiyacı bulunmayan işletmelere sadece finansman kolaylığının sağlandığı çalışma biçimidir. Toplu iskonto yönteminden farkı, borçlulara bildirimde bulunulmamasıdır.

Aracılı Factoring:

Borçlunun ödememe riskine karşı korunma ile finansman hizmetinin sağlandığı bu çalışma şeklinde Satıcı, Factor'un acentesı olarak hareket etmekte ve tahsilat takibini Factor adına yapmaktadır.