Fatura Kesimi:

Satış faturanızı kestiğiniz anda, satışlar hesabınızı alacaklandırıp, müşterilerden alacaklar hesabınızı borçlandırırsınız.

Strateji Faktoring’e Temlik (NTR/ABF düzenlenmesi):

STRATEJİ FAKTORİNG' e temlik ettiğiniz faturalar için müşteri hesabınıza alacak, STRATEJİ FAKTORİNG hesabınıza borç üreteceksiniz. Böylece fatura bedeli kadar STRATEJİ FAKTORİNG' den alacaklı hale geleceksiniz.

Faktoring Komisyonu:

Aranızda imzalanmış faktoring sözleşmesi uyarınca uygulanan faktoring komisyonu temlik anında muaccel olduğu için bununla ilgili komisyon faturanız size hemen gelecektir. Factoring İşlemlerinde bu tür bedeller hesaben tahsil edilir. Dolayısı ile bu fatura bedelini de komisyon giderleri hesabına borç STRATEJİ FAKTORİNG' den alacaklar hesabına alacak kaydedebilirsiniz.

Ön Ödeme:

STRATEJİ FAKTORİNG ile imzaladığınız sözleşmenin finansman hizmetinin gerçekleşme yoludur. Bu işlemde STRATEJİ FAKTORİNG' e temlik etmiş bulunduğunuz fatura bedeli (STRATEJİ FAKTORİNG' den alacaklı olduğunuz rakam) üzerinden finansman kullanabilirsiniz. Böylece STRATEJİ FAKTORİNG' e temlik etmiş olduğunuz fatura bedelinin bir kısmını ön ödeme yolu ile STRATEJİ FAKTORİNG' den tahsil etmiş bulunursunuz. Buna göre yapılacak muhasebe kaydı ise bankalar mevduatı hesabınıza borç, STRATEJİ FAKTORİNG hesabına alacaktır. Bu yolla faktoring ile sağlanan finansmanın banka kredileri gibi bilançoda finansal borç olarak gözükmeyeceği ortaya çıkmış olacaktır. Aynı işlem, fatura bedeliniz borçludan tahsil edildiğinde, tarafınıza yapılan bakiye ödemeler için de geçerlidir.

Faktoring Ücreti:

STRATEJİ FAKTORİNG ile imzaladığınız faktoring sözleşmesinin finansman hizmetinin bedeli olan faktoring ücreti her ay sonunda kullandığınız ön ödeme hesabınızın adatlandırılması ile elde edilir. Bu bedel ile ilgili fatura kesilince, STRATEJİ FAKTORİNG' in hesaplarında sizden hesaben tahsil edilir ( yani STRATEJİ FAKTORİNG' deki müşteri hesabınıza borç kaydedilir. ) Buna göre tarafınızdan yapılması gerekli muhasebe kayıtları ise, STRATEJİ FAKTORİNG hesabına alacak, finansman giderleri hesaplarına borçtur.

Banka Masrafları / Diğer Masraflar:

STRATEJİ FAKTORİNG ile imzaladığınız sözleşme kapsamı içinde tarafınızdan ödenmesi gereken tüm masraflar ile özellikle ihracat işlemlerinde geçerli olan banka masrafları önce tarafımızdan ödendiği için, size bir masraf faturası ile bildirilir. Buna göre yapılacak muhasebe kaydı ise STRATEJİ FAKTORİNG hesabına alacak, giderler hesabınıza borçtur.