Factoring’in Müşterisine Sağladığı Avantajlar

· Vadeli satışlardan doğan alacaklar nakde dönüşür, sürekli ve kesintisiz nakit akışı ile birlikte işletmenin büyüme potansiyeli hızlanır.

· Vadeli alacakların hemen nakde çevrilmesi hammadde alımlarında kolaylık sağlarken, işletme kârının artmasına olanak verir.

· İşletmeler istedikleri anda kaynak olarak kullanabilecekleri bu esnek finansman sayesinde fon akışlarını önceden plânlama imkânı bulurlar.

· İşletmeler dış kaynak kullanmak yerine kendi alacakları karşılığında finansman sağlarlar.

· Bir kredi türü olmayan factoring bilânçosunun sadece aktif kısmında bir harekete neden olur. Alacakları düşürürken bilançonun daha likit olmasını sağlar. İşletmenin kredi değerliliği artar.

· Periyodik olarak yapılan borçlu istihbaratı ile firmaların, Alıcıları hakkında güncel bilgi almaları sağlanır.

· İşletmeler, yurtdışı satışlarda, vadeli ve mal mukabili satış yaparak rekabet şanslarını ve satış hacimlerini arttırırlar.

· Tahsilât, fonlama gibi konuları Factor'a devreden yöneticiler, pazarlama ve yatırım gibi işletmenin gelişimi için gerekli konulara daha fazla zaman ayırırlar.